27 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας

“Να μάθεις να ακούς με όλες τις αισθήσεις σου, όχι μόνο με τα αυτιά, αλλά και με τα μάτια, τα χέρια και την καρδιά!!!”

Η εργοθεραπεία, η θεραπεία μέσω των έργων όπως προστάζει η λέξη, ανήκει στις επιστήμες υγείας και πρόνοιας και έχει ως στόχο να καταστήσει τα άτομα ικανά να εκτελούν και να συμμετέχουν στα έργα της καθημερινής τους ζωής που έχουν να κάνουν ή και που απαιτούνται να κάνουν. Μέσα από τη συμμετοχή σε έργα, η εργοθεραπεία θεωρεί ότι υποστηρίζεται η υγεία, ευημερία και η γενικότερη συμμετοχή των ατόμων στη ζωή.

Σκοπός της  επιστήμης της εργοθεραπείας δεν είναι άλλος από την ενεργοποίηση του κινήτρου, προκειμένου το άτομο να εκτελέσει σε πρώτη φάση τα έργα και να αυτονομηθεί στον ύψιστο βαθμό λειτουργικότητας, εξελίσσοντας τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητες ή μαθαίνοντας εκ νέου.

Εφαρμόζεται:

  • Σε παιδιά και εφήβους
  • Στην παραγωγική γήρανση
  • Στην υγεία και ευεξία
  • Στην τυπική υγεία
  • Στην αποκατάσταση, αναπηρία, και συμμετοχή
  • Στην εργασία και βιομηχανία

Ακόμα, η εργοθεραπεία είναι μια καθαρά προσωποκεντρική πρακτική με σκοπό την προαγωγή της υγείας, ευεξίας με απώτερο σκοπό την αυτονόμηση και λειτουργικότητα, δίνοντας νόημα στη ζωή. Εστιάζει, κυρίως, στις καθημερινές δραστηριότητες (αυτοφροντίδα, προσωπική υγιεινή, ένδυση-απόδυση, υπόδηση, σίτιση, επικοινωνία, μετακίνηση/μεταφορά), στην παραγωγικότητα, στην εργασία (στα παιδιά: στις σχολικές δεξιότητες), στον ύπνο και στον ελεύθερο χρόνο.

Το άτομο προσεγγίζεται ως μια προσωπικότητα ολιστική, λαμβάνοντας υπόψιν όχι μόνο την εκάστοτε αναπηρία (κινητική, διανοητική, ψυχική), αλλά τις ανάγκες, τα συναισθήματα, τα θέλω και το περιβάλλον. Εμπλέκεται τόσο το φυσικό περιβάλλον, όσο και το οικογενειακό, φιλικό. Δίνεται έμφαση, πρωτίστως στα έργα κι έπειτα στις κινητικές, νευρομυϊκές, γνωστικές, ψυχοκοινωνικές και αισθητηριοαντιληπτικές δεξιότητες σε κάθε άτομο ανεξαρτήτως ηλικίας και διαγνωστικής κατηγορίας.

Η εργοθεραπεία εντοπίζεται σε νοσοκομειακές μονάδες, σε ψυχιατρικές δομές, σε χώρους αποκατάστασης κινητικών και όχι μόνο δυσκολιών, σε σχολικά περιβάλλοντα, σε ειδικά κέντρα αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.