Αιτιολογικοί σύνδεσμοι στην πράξη

Ένα διασκεδαστικό και διαδραστικό παιχνίδι όπου οι μαθητές εξασκούνται στην χρήση των αιτιολογικών συνδέσμων. 🙋🏻‍♂️

🙋🏼‍♀️ Καλούμε έναν μαθητή στον πίνακα και ο μαθητής αναφέρει κάτι που του αρέσει, από μια ταινία μέχρι μόδα ή φαγητό, και στην συνέχεια αιτιολογεί την προτίμηση του χρησιμοποιώντας έναν από τους αιτιολογικούς συνδέσμους που έχει ήδη επιλέξει με κλήρωση, όπως το γιατί, επειδή, διότι. 💁🏽

Στο τέλος οι υπόλοιποι μαθητές βαθμολογούν την προσπάθεια. Τα κριτήρια της βαθμολόγησης είναι:

🙄 Η σωστή χρήση του αιτιολογικού συνδέσμου

🤨 Η σαφήνεια στην αιτιολόγηση

😎 Η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία.

Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σωστά τους αιτιολογικούς συνδέσμους ενισχύοντας ταυτόχρονα την κατανόηση της γραμματικής και του συντακτικού 🤯

Επιπροσθέτως οι μαθητές σκέφτονται κριτικά για να δικαιολογήσουν τις προτιμήσεις τους με λογικά επιχειρήματα. 😳

Η αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές παίζει κομβικό ρόλο. 🧍🏻‍♀️🧍🏼‍♂️

Η δραστηριότητα αυτή είναι ένας διασκεδαστικός και αποτελεσματικός τρόπος για να μάθουν τα παιδιά τους αιτιολογικούς συνδέσμους προάγοντας παράλληλα πολλές δεξιότητες γλώσσας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 🙋🏻💁🏼‍♀️