Ασκήσεις σε μια αίθουσα εργοθεραπείας

Υπάρχουν όμορφες και ευχάριστες δραστηριότητες για την ενίσχυση της λειτουργικότητας των παιδιών ώστε να διευκολύνεται η καθημερινότητά τους στις κινητικές λειτουργίες, στις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους ικανότητες, να μαθαίνουν να συγκεντρώνονται και να εκτελούν εντολές, να γίνονται πιο ανεξάρτητα όσον αφορά το κομμάτι της αυτοεξυπηρέτησης.