Αυτισμός: ένας ξεχωριστός κόσμος

Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τον Αυτισμό

Το παιδί με ΔΑΦ εμφανίζει αρκετές δυσκολίες. Οι βασικές ανήκουν στο χώρο της σκέψης, του συναισθήματος, της γλώσσας και στην ικανότητα να συσχετίζεσαι με άλλους.
Ωστόσο, μες στο μαγικό και μη κατανοητό από εμάς κόσμο, οι δυνατότητες είναι πολλές και με την κατάλληλη θεραπευτική πλαισίωση το παιδί μπορεί να αναπτύξει διάφορες ικανότητες. Ας υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό πως η κάθε περίπτωση είναι τόσο μοναδική όσο και το κάθε παιδί.