Χαμόγελο – Πρότυπο Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης

🔔 Με το βλέμμα στο μέλλον των παιδιών μας…

✨ δέσμευση και πρόκληση μας, η έξαρση του πνεύματος και η εξύψωση του επιπέδου ζωής των παιδιών με δυσκολίες.