Διαταραχές Ροής της Ομιλίας

Αν θέλουμε πραγματικά να κατανοήσουμε τον Τραυλισμό πρέπει να σκεφτούμε την εικόνα ενός παγόβουνου. Οι δυσρυθμίες της ομιλίας είναι η κορυφή , δηλαδή το επιφανειακό χαρακτηριστικό. Η βάση του όμως είναι τα αρνητικά συναισθήματα του παιδιού για την ομιλία του , δηλαδή το άγχος, η απογοήτευση και η χαμηλή αυτοεκτίμηση, που θα οδηγήσουν σε κοινωνική επίπτωση .Ο σεβασμός και η κατανόηση είναι οι καταλληλότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις.