Δραστηριότητες Αυτοϋπηρέτησης

Οι δραστηριότητες αυτοϋπηρέτησης έχουν ύψιστη αξία για την αυτοπεποίθηση, την ανεξαρτησία ακόμα και για τις μαθησιακές ικανότητες που θα πρέπει να αναπτύξει κάθε παιδί.
Είναι καλό οι γονείς να μην υποτιμούν ούτε την αξία τους αλλά ούτε και το επίπεδο δυσκολίας τους και να δίνουν χρόνο στα παιδιά τους.