Ελένη Αλεξίου

Πτυχιούχος του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Αποκατάστασης Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με πρακτική άσκηση στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών (διάρκειας οκτώ -8- εβδομάδων). Εξειδίκευση με τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια: «Ειδική Αγωγή και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στο Σχολικό Περιβάλλον» (διάρκειας εννέα μηνών – 450 διδακτικές ώρες) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), «Αυτισμός: Κατανόηση, Εκπαίδευση και Παρέμβαση» (διάρκειας εννέα μηνών – 450 διδακτικές ώρες) του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και «Ετήσια Επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία» (διάρκειας εννέα μηνών – 450 διδακτικές ώρες) του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Πιστοποιητικά συμμετοχής στο 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας, στο πρακτικό σεμινάριο «Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία – SIMATA» του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου και στο ειδικό σεμινάριο «Μαθησιακές Δυσκολίες και Αντιμετώπιση (Για Παιδιά)» του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Τσαούση.