Ελένη Μουρτζιάπη

Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με εργασιακή εμπειρία στο χώρο διδασκαλίας όλων των τάξεων του Δημοτικού. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάριο με θέμα την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Είναι κάτοχος της Αγγλικής Γλώσσας, καθώς και Πιστοποιημένη γνώση Πληροφορικής.