Η αξία του ομαδικού παιχνιδιού

Τόσο το ατομικό όσο και το ομαδικό παιχνίδι, το καθένα με τα δικά του οφέλη, επηρεάζουν σημαντικά την εξέλιξη του παιδιού. Και τα δύο είναι αποτέλεσμα της έμφυτης τάσης για παρατήρηση και κοινωνικοποίηση και θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης των παιδιών. Το ομαδικό παιχνίδι, προσφέρει στο παιδί τα οφέλη της ψυχικής επαφής με άλλα άτομα. Κινητοποιεί τις σωματικές και ψυχικές του δυνάμεις, αναπτύσσει το θάρρος, την υπομονή, την ανοχή στο διαφορετικό και τη συντροφικότητα. Το παιδί μαθαίνει να λειτουργεί με κανόνες, να σέβεται το αποτέλεσμα της πλειοψηφίας, την αξία της συνεργασίας προς όφελος της ομάδας.

Φιλία, Σεβασμός, Αυτοπεποίθηση, Επιμονή!