Η γλώσσα των παιδιών…

Η γλώσσα και η διδασκαλία της είναι από τα θέματα που πάντοτε στη χώρα μας, αλλά και αλλού, είναι κυρίαρχα και έχουν μια θεαματική παρουσία στο χώρο της έρευνας.

Όπως όλοι  γνωρίζουμε, το γεγονός ότι στη χώρα μας, η ηλικία αποτελεί το μοναδικό κριτήριο εγγραφής των μαθητών στο δημοτικό σχολείο και η σχολική ετοιμότητα δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη, σε συνδυασμό και με ορισμένους άλλους παράγοντες, ( πολυπληθείς τάξεις, ελλιπής φοίτηση, αυστηρό αναλυτικό πρόγραμμα, κοινωνικοοικονομικοί λόγοι, κλπ), συντελεί ώστε ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών να αποτυχαίνει από τον πρώτο χρόνο της σχολικής του ζωής και να έχει μαθησιακές δυσκολίες.

Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν σχέση με τη νοημοσύνη ενός παιδιού και προέρχονται από μια διαφορετικότητα στον εγκέφαλο, η οποία επηρεάζει τη λήψη, την επεξεργασία και την επικοινωνία μιας πληροφορίας. Με απλά λόγια, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες βλέπουν, ακούν και καταλαβαίνουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο.

Πολλές από αυτές, ίσως οι πιο πολλές παρουσιάζονται στον γραπτό λόγο και είναι εξελικτικές δυσχέρειες αντιμετωπίσιμες, αρκεί να υπάρξει ο σωστός δάσκαλος και η επιστημονικά ορθή μέθοδος. Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες ΔΕΝ μπορεί να προσπαθήσει περισσότερο, ΔΕΝ μπορεί να δώσει περισσότερη προσοχή και ΔΕΝ μπορεί να κινητοποιηθεί από μόνο του. Το μόνο που χρειάζεται είναι να του δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα τα επιτύχει όλα αυτά.

 

Κάθε παιδί έχει και μια ξεχωριστή περίπτωση. « Κανένα παιδί δεν είναι πρόβλημα. Κάθε παιδί είναι μια δυνατότητα».

Γι’ αυτό όλες αυτές οι «δυνατότητες» καλό είναι να αξιοποιηθούν και να μη χαθούν .

 

Σταμπουλοπούλου Μαρία

Ειδική Παιδαγωγός