Κάκκου Μαρία

Τελειόφοιτη του τμήματος B. Εργοθεραπείας. Κατά την διάρκεια της κλινικής της άσκησης εκπαιδεύτηκε σε ποικίλα θεραπευτικά κέντρα. Πιο συγκεκριμένα το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο ατόμων με νοητική υστέρηση «Η Μέριμνα» με ατομικές συνεδρίες, εκπαίδευση στην ημιαυτόνομη διαβίωση και σε ομάδες εκπαίδευσης δεξιοτήτων. Επισης με ατομικές συνεδρίες στο 1ο ειδικό νηπαγωγείο και δημοτικό σχολείο της Πάτρας.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετιζόμενα με την επιστήμη της εργοθεραπείας όπως «Αυτισμός: Διάγνωση και Αντιμετώπιση.