Καλοκαιρινές δραστηριότητες & Εργοθεραπεία

Το καλοκαίρι είναι μία ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να αποδράσουν από την καθημερινότητα!
Οι καλοκαιρινές, όμως, δραστηριότητες αποτελούν επίσης ένα ευχάριστο μέσο για να βελτιώσουμε εργοθεραπευτικούς στόχους, ιδιαίτερα όσο τα παιδιά λείπουν από το θεραπευτικό τους πρόγραμμα! Τα παιδιά παίζουν και ωριμάζουν.
Ποιες δραστηριότητες μπορούμε να επιλέξουμε για το καλοκαίρι και τι οφέλη έχουν για τα παιδιά μας;