Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Ευκαιρίες το Καλοκαίρι

Οι καλοκαιρινές διακοπές δίνουν ευκαιρία για επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Το παιδί αλλάζει φυσικό πλαίσιο και επικοινωνιακούς συντρόφους και σε συνδυασμό με την χαλαρή διάθεση μπορεί να βοηθηθεί σε ενδεχόμενες κοινωνικές και επικοινωνιακές δυσκολίες.