«ΠΑΙΖΟΥΜΕ…ΙΣΤΟΡΙΑ;»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: Τα παιδιά οργανώνονται σε μια θεατρική ομάδα (2 έως 6 άτομα) και  αναλαμβάνουν ρόλους ηρώων από ιστορικά γεγονότα που μελετούν εκείνη την περίοδο. Κάθε φορά η ομάδα, αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Ένας από τους μαθητές ορίζεται ως «σκηνοθέτης», που μοιράζει τους ρόλους και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών προετοιμάζουν τα «λόγια» του κάθε ήρωα (η ομάδα έχει 15 λεπτά χρόνο προετοιμασίας). Στο τέλος, και αφού μεταμφιεστούν, τα παιδιά παρουσιάζουν το έργο τους στην τάξη.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ: ( από 8 έως 15 ετών)

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

  • Εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι: Τα παιδιά μαθαίνουν τα ιστορικά γεγονότα μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Μέσω της σκηνοθεσίας, της ερμηνείας ρόλων και της δημιουργίας ιστοριών, τα παιδιά αναπτύσσουν φαντασία, δημιουργικότητα και κοινωνικές δεξιότητες.
  • Αναδεικνύοντας ταλέντα: Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους στα πλαίσια της έκφρασης και της δημιουργίας ιστοριών.
  • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης: Μέσα από τη συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες και την παρουσίαση μπροστά σε «κοινό», τα παιδιά αλληλεπιδρούν, αποκτούν αυτοπεποίθηση και αίσθηση επιτυχίας.
  • Μάθηση μέσω της διασκέδασης: Το παιχνίδι προωθεί την ενδιαφέρουσα μάθηση και την ευχάριστη εκπαιδευτική εμπειρία.
  • Με διαδραστικό παιχνίδι, τα παιδιά αποκτούν γνώσεις, ενθαρρύνουν τη συνεργασία και αποκτούν εμπειρίες μέσα από μια διασκεδαστική και δημιουργική διαδικασία.