Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

Απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα). Στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης εργάστηκε ως λογοθεραπευτής σε θεραπευτικό κέντρο ατόμων με νοητική υστέρηση. Εργάστηκε 4 χρόνια σε ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης. Σε εξέλιξη του Προγράμματος  Συμπληρωματικής εκπαίδευσης (Ε.Κ.Π.Α) : Λογοθεραπεία: Εξειδικευμένα Περιστατικά Παρέμβασης και Πρακτικές Εφαρμογές. Έχει παρακολουθήσει ημερίδες και σεμινάρια που αφορούν τις Μαθησιακές δυσκολίες και το Φάσμα του Αυτισμού. Κάτοχος πτυχίου Αγγλικών (Β2).