Παραδοσιακά Παιχνίδια και Μελέτη❗️

Αγαπημένοι γονείς,
Αρκετές φορές αναρωτιέστε πώς θα συνδυάσετε τα Παραδοσιακά παιχνίδια και την μελέτη.
Στο βίντεο σας προτείνουμε διάφορους,έξυπνους και πρακτικούς τρόπους για να το πραγματοποιήσετε.
Εφοδιαστεί με Χαμόγελο και ξεκινήστε αμέσως το παιχνίδι😃