Περιγραφικός λόγος

Περιγραφικός λόγος ορίζεται η ικανότητα κάποιου να περιγράφει μια έννοια ( πχ αντικείμενο , πρόσωπο, κατάσταση) . Μας ενδιαφέρει τα παιδιά μας να είναι ικανά να περιγράψουν τις ιδέες, τα συναισθήματα και γενικότερα οτιδήποτε επιθυμούν ολοκληρωμένα και εύστοχα.