Πόσο έτοιμο είναι ένα παιδί να φοιτήσει στο Δημοτικό;

Το δημοτικό σχολείο θεωρείται από τους γονείς η αρχή της εισερχόμενης γνώσης για τα παιδιά τους.
Πόσο έτοιμα είναι όμως τα παιδιά;
Ποιές δεξιότητες έχουν κατακτήσει ήδη;
Δυσκολεύονται σε κάτι που μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην σχολική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη;