Ποτέ το παιδί μου είναι έτοιμο για την Α’ Δημοτικού;

Τα τελευταία χρόνια ο όρος σχολική ετοιμότητα ακούγεται συχνά, όμως αρκετοί από εμάς δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει ..