Κουβέλης Κωνσταντίνος

Τελειόφοιτος του Κλασικού τμήματος της φιλολογίας Ιωαννίνων με 1 χρόνο εργασιακή εμπειρία με παιδιά ηλικίας δημοτικού, Γυμνασίου, λυκείου στην καθημερινή μελέτη. Κάτοχος πτυχίων αγγλικής γλώσσας (C2) και γερμανικής (Β) καθώς και γνώστης κλασικής μουσικής (Επίπεδο Ανώτερα Ι σε κλασική κιθάρα και 3η τάξη κλασικής αρμονίας).