Σμπόνια Φανή

Απόφοιτη του Κλασικού τμήματος της Φιλολογίας Πατρών. Εργασιακή εμπειρία στον τομέα της διδασκαλίας σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Έχει παρακολουθήσει σεμινάριο για Μαθησιακές Δυσκολίες και Σχολική Επιτυχία.
Κάτοχος πτυχίου Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2).