Συμβουλές και Άρθρωση

Η γενίκευση είναι από τα πιο σημαντικά στάδια κάθε θεραπείας καθώς το παιδί, ότι έχει μάθει καλείται να το χρησιμοποιήσει και να το εντάξει στην καθημερινότητα του. Σήμερα σας δίνουμε μερικές συμβουλές για την βελτίωση των αρθρωτικών δυσκολιών.