Συμβουλευτική γονέων πώς μπορεί να βοηθήσει…

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής, η έλλειψη χρόνου και το καθημερινό άγχος δυσκολεύουν πολλές φορές τους γονείς. Η συμβουλευτική γονέων δεν είναι «μάθημα» ώστε κάποιος να γίνει καλύτερος γονιός, αντίθετα στοχεύει στην πρόληψη, την ενίσχυση και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και την καθοδήγηση των γονέων σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. 
Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία του γονέα- ψυχολόγου για την αντιμετώπιση των δυσκολιών ενός παιδιού όταν αυτό παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών, θεραπείας της συμπεριφοράς ή λογοθεραπείας. Έτσι, οι γονείς θα είναι ενήμεροι και θα μπορούν να βοηθήσουν και αυτοί έμπρακτα το παιδί τους.