Θησαυροξεκλειδώματα !!!

Ο θησαυρός κύλησε στο ποταμάκι
κι το σεντούκι άνοιξε και βγήκε ένα στιχάκι:

Το “Χαμόγελο” κλείδωσε
τον θησαυρό…
Ξεκλείδωσέ τον εσύ
μ ένα χορό!!!!
Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου
θα σου πω,
που θα βρεις να ξεκλειδώσεις
το χαμένο θησαυρό!!!

Mε εκτίμηση,
Σταμπουλοπούλου Ανδ Μαρία
Ειδική Παιδαγωγός, Msc PhD
mairistab@hotmail.com