Τι είναι η επιστήμη της λογοθεραπείας;

Μια σύντομη περιγραφή για το τι είναι η επιστήμη της λογοθεραπείας, με ποιες διαταραχές ασχολείται ένας λογοθεραπευτής και πως προσεγγίζει το θεραπευτικό κομμάτι.