Τι είναι η Στοματοπροσωπική Εξέταση

Μια σύντομη περιγραφή της στοματοπροσωπικής εξέτασης και η σημασία της.