Τι σου γράφω;;; 🤔😯😄

Ένα διασκεδαστικό και διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι το οποίο παίζεται μέσα στην τάξη και βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τις γλωσσικές και αισθητηριακές τους δεξιότητες. Στόχος είναι να ενισχυθεί η αναγνώριση των γραμμάτων και η φαντασία των μαθητών μέσω της αφής και της προφορικής έκφρασης. 🙃🤗

Ένας μαθητής γράφει στην πλάτη ενός άλλου ένα γράμμα με το δάκτυλο του. 🤫 Ο μαθητής πρέπει να αναγνωρίσει το γράμμα και να το πει δυνατά. Αφού το αναγνωρίσει θα πρέπει να πει μια λέξη που να αρχίζει από αυτό το γράμμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να δημιουργήσει μια πρόταση.

Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά αναπτύσσουν τις αισθητηριακές δεξιότητες τους 🤫, ενισχύουν την μνήμη και την αναγνώριση γραμμάτων, ενισχύουν την προφορική έκφραση με το να σκέφτονται προτάσεις και λέξεις και το πιο σημαντικό το παιχνίδι προσφέρει μια ευχάριστη και διασκεδαστική εμπειρία μάθησης διατηρώντας το ενδιαφέρον και ταυτόχρονα κάνει τους μαθητές να συμμετέχουν ακόμη πιο ενεργά. 🙂😄

Τι περιμένετε λοιπόν;;
Ποιος θα γράψει πρώτος;;;;🙋