Τηρώντας σταθερά την υπόσχεση τους για αφιέρωση του ελεύθερου χρόνου!

Το συγκεκριμένο βίντεο αφορά τον παραγωγικό χρόνο που μπορούν οι γονείς να περάσουν με τα παιδιά τους τα σαββατοκύριακα. Τι είναι παραγωγικός χρόνος,τι μπορεί να αποκομίσει το παιδί από αυτό και ποιες είναι οι προτεινόμενες δραστηριότητες!