Τσακανίκας Ανδρέας – Θωμάς

Απόφοιτος Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Ιωαννίνων με εμπειρία σε παιδιά και ενήλικες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διαταραχών όπως: αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές και ΔΑΔ. Με εμπειρία στην αποκατάσταση ομιλίας, σίτισης και κατάποσης που οφείλονται σε νευρολογικές διαταραχές, γναθοπροσωπικές δυσμορφίες και δυσπλασίες της στοματικής κοιλότητας. Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης παρακολουθώ σεμινάρια και μετεκπαιδεύσεις σε θεραπευτικά πρωτόκολλα.