Βάζοντας προτεραιότητα στους Εργοθεραπευτικούς στόχους

Συχνά οι γονείς έχοντας το άγχος της σχολικής επιτυχίας των παιδιών τους εστιάζουν σε όλες εκείνες τις σχολικές δραστηριότητες που το παιδί τους φαίνεται να υστερεί σε σχέση με τους συνομηλίκους του. Πολλές φορές μάλιστα πιεζόμενοι οι ίδιοι από την αγωνία τους, πιέζουν τόσο το ίδιο το παιδί όσο και τον εκάστοτε εκπαιδευτή, ξεχνώντας ότι η ζωή των παιδιών έχει και άλλες διαστάσεις οι οποίες δρουν συμπληρωματικά στην ανάπτυξη τους. Ο εργοθεραπευτής καλείτε να υπενθυμίζει στους γονείς ότι το παιχνίδι και η αυτοϋπηρέτηση είναι έργα σημαντικά που δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί για αυτενέργεια και τελικά θα βοηθήσουν και αυτά ώστε να εξελιχθούν σε ανεξάρτητους ενήλικες. Είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ γονέα και θεραπευτή. Ο θεραπευτής μπορεί να μην έχει τόσο την αγωνία του γονέα για το παιδί του, ωστόσο έχει της γνώσεις για να καταλάβει τι κρύβεται πίσω από τις δυσκολίες του παιδιού ώστε να του προσφέρει μεθοδευμένα τη βοήθεια του.