Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων αποτελεί σημαντικό και καθοριστικό κομμάτι στην σωστή έκβαση μιας θεραπευτικής παρέμβασης. Οι γονείς μέσα απ΄αυτή τη διαδικασία, απενοχοποιούνται, αναγνωρίζουν και αποδέχονται την όποια αδυναμία εμφανίζει το παιδί τους και έχοντας εμπιστοσύνη στο θεραπευτικό πλαίσιο συμβάλουν στη βελτίωση και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών. Η συνεργασία δεν μένει στα πλαίσια μόνο της ενημέρωσης αλλά οι γονείς ακολουθώντας τις συμβουλές και τις οδηγίες του θεραπευτή  έχουν ενεργό ρόλο στην αποκατάσταση των δυσκολιών του παιδιού τους καθώς καλούνται να το βοηθήσουν στην εφαρμογή και στη γενίκευση  είτε πρόκειται για ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα είτε για τρόπους διαχείρισης της συμπεριφοράς τους. Μ΄αυτό τον τρόπο ενδυναμώνεται ο ρόλος του γονέα ο οποίος θα μπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί του να ωριμάσει και να ενταχθεί στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται με την παρουσία και των δυο γονιών και η συχνότητά τους καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας.