Ζήλια και παιδί

Η αντιζηλία μεταξύ αδελφών αποτελεί αναπόφευκτο γεγονός της αυτογνωσίας και ωρίμανσης των παιδιών. Παρόλαυτά, για τους γονείς είναι εξαιρετικά δύσκολο να μην λαμβάνουν μέρος στη διαμάχη των παιδιών τους. Το συγκεκριμένο βίντεο εξηγεί πως εκδηλώνεται η ζήλια παρέχοντας συμβουλές στους γονείς.