Βισβίκη Ευθυμία

Απόφοιτη του Manchester Metropolitan University της Αγγλίας και πτυχίο ψυχολογίας, με αναγνώριση και ισοτιμία τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Κατέχει 4 ετή παρακολούθηση εργαστηρίου στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία, 2 ετή φοίτηση και εξειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία. Εργασιακή εμπειρία σε δομές ψυχικής Υγείας και Κέντρα Ειδικών Θεραπειών παρέχοντας υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας σε παιδιά εφήβους και ενήλικες καθώς και συμβουλευτική γονέων.