Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός επιτρέπει στο άτομο να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά του, τις αξίες του, να λαμβάνει αποφάσεις για σπουδές και για επαγγέλματα και να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του. Έχει βοηθήσει πολλούς νέους να βρουν και να προσανατολιστούν σε αυτό που τους ταιριάζει και να ακολουθήσουν την καριέρα που θα τους ικανοποιήσει. Η Έκθεση που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος στο τέλος του προγράμματος, αποτελεί ένα λεπτομερή οδηγό για την καλύτερη κατανόηση του εαυτού του και τον εντοπισμό της κατεύθυνσης σπουδών και του επαγγελματικού χώρου που του ταιριάζουν. Αυτό είναι απαραίτητο έτσι ώστε να γίνουν οι σωστές επιλογές προς την κατεύθυνση του κατάλληλου στόχου, έτσι ώστε το άτομο να αποφύγει πιθανές καθυστερήσεις ή αποτυχίες και να οδηγηθεί στην εργασία και την καριέρα που ονειρεύεται και αξίζει να πετύχει.

Μετά την γνωριμία με τον Πιστοποιημένο Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και παρουσίαση του προγράμματος, διερευνούν μαζί τις ιδέες και τις απόψεις που έχει ο συμμετέχων για το μέλλον του. Στη συνέχεια, χορηγείται μια σειρά από ερωτηματολόγια. Η συμπλήρωση των τεστ και των ερωτηματολογίων σκοπεύει στην αναλυτική αποτύπωση των προσωπικών χαρακτηριστικών του ατόμου, που καθορίζουν κατά πόσο ταιριάζει για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας με τον Σύμβουλο, υπάρχει η δυνατότητα για μια ή περισσότερες προσωπικές συναντήσεις , έτσι ώστε να διατυπωθεί ο στόχος, να δημιουργηθεί ένα πλάνο και ο συμμετέχων να μπορέσει να μπορέσει να υλοποιήσει τις ενέργειες που χρειάζονται για την επιτυχία.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός βοηθά:

  • Να κατανοήσει το άτομο τα δυνατά του σημεία, ενδιαφέροντα, δυνατότητες και κλίσεις.
  • Να λάβει χρήσιμες πληροφορίες γύρω από τις καριέρες που θέλει να ακολουθήσει, τα μέρη εκπαίδευσης σχετικά με τη δουλειά που το ενδιαφέρει, καθώς και τις επαγγελματικές διεξόδους και ευκαιρίες.
  • Να έρθει σε επαφή με διάφορες μορφές εργασίας (π.χ. υπάλληλος, ελεύθερος επαγγελματίας κτλ.) και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορεί να βρίσκει και να κρατά τη δουλειά που του ταιριάζει.
  • Να πάρει μέρος σε πρακτικές δραστηριότητες σχετικές με την καριέρα της προτίμησης του, καθώς και μια εικόνα για το πως είναι ο συγκεκριμένος τομέας.
  • Να αναπτύξει ένα μορφωσιακό πλάνο, σύμφωνα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, ικανότητες και στόχους για να έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει την καριέρα που του ταιριάζει.