Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία στοχεύει μέσα από ένα οργανωμένο και δομημένο πλαίσιο να βοηθήσει τα παιδιά και τους εφήβους να ενισχύσουν τις κοινωνικές, συναισθηματικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Με την αποδοχή, την κατανόηση και την εμπιστοσύνη θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τις δικές τους αδυναμίες και με τον υποστηρικτικό ρόλο τόσο του θεραπευτή όσο και των μελών μεταξύ τους θα καταφέρουν να ενδυναμώσουν , να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους και να βελτιώσουν τον τρόπο που λειτουργούν και συμπεριφέρονται στην κοινωνική τους ζωή.

Η ομάδα αποτελείται από ένα ή δυο θεραπευτές και τα μέλη της επιλέγονται με ηλικιακά κριτήρια και με γνώμονα τις δυσκολίες που αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους.

Η θεματολογία και η στοχοθέτηση της ομάδας καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυσκολίες των συμμετεχόντων και αφορούν κομμάτια κοινωνικοποίησης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης καθώς και διαχείρισης της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων τους σε κοινωνικό επίπεδο.