Κοντονάσιου Κωνσταντίνα

Απόφοιτη Ψυχολόγος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Παρακολουθηση Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών στην Πάτρα. Πρακτικη άσκηση και εθελοντική εργασία στο κέντρο Ψυχικής Υγείας, Νοσοκομείο Αγρινίου με σκοπό την διάγνωση, ψυχοθεραπευτική διαδικασία και εκπαίδευση!